Link Sopcast, Acestream Juventus vs Valencia, 03h00 ngày 28/11/2018

live88

Link Sopcast, Acestream Juventus vs Valencia, 03h00 ngày 28/11/2018

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 Champions League giữa Juventus và Valencia với chất lượng siêu mượt.

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkppYW5nc3UgU3VuaW5nICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR3Vhbmd6aG91PC9wPg==

   17:00 ngày 24-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkthaXNhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXN0YW5hPC9wPg==

   19:00 ngày 24-09

   Kazakhstan. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkd1YW5nemhvdSBSJkYgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hhbmdoYWkgU2hlbmh1YTwvcD4=

   19:00 ngày 24-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRhbGlhbiBQcm8gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hlbnpoZW4gMTk5NDwvcD4=

   19:00 ngày 24-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldhbmcgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxhc2hrZXJ0PC9wPg==

   19:30 ngày 24-09

   Armenia. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFyYXJhdC1Bcm1lbmlhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VsamU8L3A+

   21:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIE5hc3NyICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgQWluPC9wPg==

   22:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNlcGFoYW4gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgU2FkZDwvcD4=

   22:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkt1UFMgS3VvcGlvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3VkdXZhPC9wPg==

   22:30 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhKSyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVFBTPC9wPg==

   22:30 ngày 24-09

   Finland. Veikkausliiga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1PTCBGZWhlcnZhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmVpbXM8L3A+

   23:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZpa3RvcmlhIFBsemVuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU29uZGVyanlza0U8L3A+

   23:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvc3RvdiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWFjY2FiaSBIYWlmYTwvcD4=

   23:30 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk11cmEgMDUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUFNWIEVpbmRob3ZlbjwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNoYXJsZXJvaSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGFydGl6YW48L3A+

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hbG1vZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9rb21vdGl2YTwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvc2VuYm9yZyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxhbnlhc3BvcjwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJlc2lrdGFzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmlvIEF2ZTwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNTS0EgU29maWEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQjM2IFRvcnNoYXZuPC9wPg==

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZLIFJpZ2EgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VsdGljPC9wPg==

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRqdXJnYXJkZW5zICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2x1ajwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0ZWF1YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2xvdmFuIExpYmVyZWM8L3A+

   00:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhhcG9lbCBCZSdlciBTaGV2YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTW90aGVyd2VsbDwvcD4=

   00:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+U2tlbmRpamEgIDwvaT4=

   PGk+ICBUb3R0ZW5oYW08L2k+

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdyYW5hZGEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9rb21vdGl2aSBUYjwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0YW5kYXJkICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVm9qdm9kaW5hPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdhbGF0YXNhcmF5ICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSGFqZHVrIFNwbGl0PC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktvYmVuaGF2biAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGlhc3QgR2xpd2ljZTwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFQT0VMICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWnJpbmpza2k8L3A+

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNoZXJpZmYgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHVuZGFsazwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhcmFqZXZvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQnVkdWNub3N0PC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktsYWtzdmlrICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHluYW1vIFRiPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIER1aGFpbCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgVGFhd29uPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBlcnNlcG9saXMgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgU2hhcmphaDwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJyaXN0b2wgQ2l0eSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXN0b24gVmlsbGE8L3A+

   01:00 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldvbGZzYnVyZyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRGVzbmE8L3A+

   01:15 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhbmt0IEdhbGxlbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQUVLPC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxBU0sgTGlueiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgREFDPC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1pbGFuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9kbyAvIEdsaW10PC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJhc2VsICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQW5vcnRob3NpczwvcD4=

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxlZ2lhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHJpdGE8L3A+

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZsb3JpYW5hICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRmxvcmE8L3A+

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJpamVrYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS29sb3MgS292YWxpdmthPC9wPg==

   01:45 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+TGluY29sbiBDaXR5ICA8L2k+

   PGk+ICBMaXZlcnBvb2w8L2k+

   01:45 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PGk+TWFuY2hlc3RlciBDaXR5ICA8L2k+

   PGk+ICBCb3VybmVtb3V0aDwvaT4=

   01:45 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldpbGxlbSBJSSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmFuZ2VyczwvcD4=

   02:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNwb3J0aW5nICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWJlcmRlZW48L3A+

   02:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+QmF5ZXJuIE11bmljaCAgPC9pPg==

   PGk+ICBTZXZpbGxhPC9pPg==

   02:00 ngày 25-09

   UEFA Super Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkpvcmdlIFdpbHN0ZXJtYW5uICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGVuYXJvbDwvcD4=

   05:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkluZGVwZW5kaWVudGUgTSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9jYSBKdW5pb3JzPC9wPg==

   07:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBhY2h1Y2EgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVG9sdWNhPC9wPg==

   09:00 ngày 25-09

   Mexico. Liga MX.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlbGZpbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FudG9zPC9wPg==

   09:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

Thông tin trước trận đấu:

Link Sopcast của trận cầu tâm điểm này sẽ được đội ngũ của chúng tôi cập nhạt trước 20 phút trước khi trận đấu khai màn. Trong lúc chờ đợi quý độc giả có thể theo dõi những bài soi kèo hay tin tức bóng đá trên Soikeo365.

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước MU ở lượt trận thứ 4 đã khiến cho những tính toán của Juventus đi chệch hướng khi không thể sớm giành vé có mặt ở vòng knock-out. Cụ thể lúc này, với 9 điểm sau 4 lượt trận, Lão bà vẫn đang dẫn đầu tại Bảng H – UEFA Champions League, thế nhưng họ chỉ hơn lần lượt 2 đối thủ đứng sau là MU và Valencia khoảng cách 2 và 4 điểm.

Các cầu thủ Juve trên cơ trong trận đấu này

Trong tình thế ấy, Bianconeri sẽ cần phải có được ít nhất 1 điểm ở cuộc tiếp đón Valencia tại lượt trận thứ 5 tới đây mới chắc suất giành vé đi tiếp. Trên thực tế thì đây là mục tiêu hoàn toàn trong tầm tay của thầy trò HLV Allegri khi so về trình độ họ ăn đứt đại diện Tây Ban Nha, chưa kể tới đây họ lại được chơi trên sân nhà.

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước MU ở lượt trận thứ 4 đã khiến cho những tính toán của Juventus đi chệch hướng khi không thể sớm giành vé có mặt ở vòng knock-out. Cụ thể lúc này, với 9 điểm sau 4 lượt trận, Lão bà vẫn đang dẫn đầu tại Bảng H – UEFA Champions League, thế nhưng họ chỉ hơn lần lượt 2 đối thủ đứng sau là MU và Valencia khoảng cách 2 và 4 điểm.

Trong tình thế ấy, Bianconeri sẽ cần phải có được ít nhất 1 điểm ở cuộc tiếp đón Valencia tại lượt trận thứ 5 tới đây mới chắc suất giành vé đi tiếp. Trên thực tế thì đây là mục tiêu hoàn toàn trong tầm tay của thầy trò HLV Allegri khi so về trình độ họ ăn đứt đại diện Tây Ban Nha, chưa kể tới đây họ lại được chơi trên sân nhà.

Link Sopcast, Acestream Juventus vs Valencia, 03h00 ngày 28/11/2018
Rate this post