Link Sopcast, Acestream CH Séc vs Slovakia, 02h45 ngày 20/11/2018

live88

Link Sopcast, Acestream CH Séc vs Slovakia, 02h45 ngày 20/11/2018

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận cầu tâm điểm vòng bảng Nations League giữa CH Séc vs Slovakia với chất lượng siêu mượt, không Lag.

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRlcm5hbmEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxiaW5vbGVmZmU8L3A+

   01:30 ngày 23-09

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldlc3QgSGFtICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSHVsbCBDaXR5PC9wPg==

   01:30 ngày 23-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlbiBCb3NjaCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTVZWPC9wPg==

   02:00 ngày 23-09

   Netherlands. Eerste Divisie.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktyYXNub2RhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUEFPSzwvcD4=

   02:00 ngày 23-09

   Champions League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNsYXZpYSBQcmFoYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWlkdGp5bGxhbmQ8L3A+

   02:00 ngày 23-09

   Champions League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hY2NhYmkgVC1BICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FsemJ1cmc8L3A+

   02:00 ngày 23-09

   Champions League Qualifying.

   PGk+THV0b24gIDwvaT4=

   PGk+ICBNYW5jaGVzdGVyIFV0ZDwvaT4=

   02:15 ngày 23-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkVzdHVkaWFudGVzIGRlIE1lcmlkYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTmFjaW9uYWw8L3A+

   05:15 ngày 23-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRpZ3JlICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9saXZhcjwvcD4=

   05:15 ngày 23-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkp1bmlvciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSW5kZXBlbmRpZW50ZSBKVDwvcD4=

   07:30 ngày 23-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxpZ2EgZGUgUXVpdG8gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FvIFBhb2xvPC9wPg==

   07:30 ngày 23-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNvbnNhZG9sZSBTYXBwb3JvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS2FzaGl3YTwvcD4=

   16:30 ngày 23-09

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlRva3lvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VyZXpvIE9zYWthPC9wPg==

   17:00 ngày 23-09

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkthc2hpbWEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hvbmFuIEJlbGxtYXJlPC9wPg==

   17:00 ngày 23-09

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdhbWJhIE9zYWthICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTmFnb3lhPC9wPg==

   17:00 ngày 23-09

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkthd2FzYWtpICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWW9rb2hhbWEgRkM8L3A+

   17:00 ngày 23-09

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZpc3NlbCBLb2JlICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FnYW4gVG9zdTwvcD4=

   17:00 ngày 23-09

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk9pdGEgVHJpbml0YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSGlyb3NoaW1hPC9wPg==

   17:00 ngày 23-09

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkplb25idWsgTW90b3JzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2VvbmduYW08L3A+

   17:00 ngày 23-09

   South Korea. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPllva29oYW1hIE1hcmlub3MgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2VuZGFpPC9wPg==

   17:30 ngày 23-09

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNoaW1penUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVXJhd2E8L3A+

   17:30 ngày 23-09

   Japan. J League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlVsc2FuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUG9oYW5nPC9wPg==

   17:30 ngày 23-09

   South Korea. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxvcmkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUHl1bmlrPC9wPg==

   19:15 ngày 23-09

   Armenia. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNtb2xldmljaGkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWluc2s8L3A+

   20:00 ngày 23-09

   Belarus. Vysheyshaya Liga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBpYWNlbnphICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVGVyYW1vPC9wPg==

   20:30 ngày 23-09

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNhcnBpICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVmlydHVzIEthemFyYW5vPC9wPg==

   21:00 ngày 23-09

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhbHl1dC1CZWxnb3JvZCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXJzZW5hbC1UdWxhPC9wPg==

   21:00 ngày 23-09

   Russia. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5vdmFyYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR2VsYmlzb248L3A+

   21:30 ngày 23-09

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdhbmR6YXNhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hpcmFrPC9wPg==

   21:30 ngày 23-09

   Armenia. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNhdGFuemFybyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVmlydHVzIEZyYW5jYXZpbGxhPC9wPg==

   22:00 ngày 23-09

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBvbnRlZGVyYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXJlenpvPC9wPg==

   22:00 ngày 23-09

   Italy. Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIFdhaGRhIEFidSBEaGFiaSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgU2hvcnRhIEJhZ2hkYWQ8L3A+

   22:00 ngày 23-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkVzdGVnaGxhbCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgQWhsaSBKZWRkYWg8L3A+

   22:00 ngày 23-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkphY2EgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUm9QUzwvcD4=

   22:30 ngày 23-09

   Finland. Veikkausliiga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkludGVyIFR1cmt1ICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSG9ua2E8L3A+

   22:30 ngày 23-09

   Finland. Veikkausliiga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hcmllaGFtbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSWx2ZXM8L3A+

   22:30 ngày 23-09

   Finland. Veikkausliiga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkt1UFMgS3VvcGlvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSElGSzwvcD4=

   22:30 ngày 23-09

   Finland. Veikkausliiga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNKSyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTGFodGk8L3A+

   22:30 ngày 23-09

   Finland. Veikkausliiga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFwb2xsb24gTGltYXNzb2wgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTGVjaCBQb3puYW48L3A+

   23:00 ngày 23-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkd1YXJhbmkgQXN1bmNpb24gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGFsbWVpcmFzPC9wPg==

   00:30 ngày 24-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIEhpbGFsICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hhYmFiIEFsIEFobGk8L3A+

   01:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNoYWhyIEtob2Ryb3UgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGFraHRha29yPC9wPg==

   01:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlByZXN0b24gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQnJpZ2h0b24gJiBIb3ZlPC9wPg==

   01:00 ngày 24-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1vcmVjYW1iZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTmV3Y2FzdGxlPC9wPg==

   01:45 ngày 24-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZ1bGhhbSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hlZmZpZWxkIFdlZG5lc2RheTwvcD4=

   01:45 ngày 24-09

   England. League Cup.

   PGk+TGVpY2VzdGVyIENpdHkgIDwvaT4=

   PGk+ICBBcnNlbmFsPC9pPg==

   01:45 ngày 24-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZsZWV0d29vZCBUb3duICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRXZlcnRvbjwvcD4=

   01:45 ngày 24-09

   England. League Cup.

   PGk+Q2hlbHNlYSAgPC9pPg==

   PGk+ICBCYXJuc2xleTwvaT4=

   01:45 ngày 24-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1vbGRlICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRmVyZW5jdmFyb3M8L3A+

   02:00 ngày 24-09

   Champions League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdlbnQgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHluYW1vIEtpZXY8L3A+

   02:00 ngày 24-09

   Champions League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk9seW1waWFjb3MgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgT21vbmlhPC9wPg==

   02:00 ngày 24-09

   Champions League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxlaXhvZXMgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWFmcmE8L3A+

   02:00 ngày 24-09

   Portugal. LigaPro.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5ldyBFbmdsYW5kICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTW9udHJlYWw8L3A+

   04:00 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlZmVuc2EgeSBKdXN0aWNpYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2x1YiBPbGltcGlhPC9wPg==

   05:15 ngày 24-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkF0bGV0aWNvLVBSICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ29sbyBDb2xvPC9wPg==

   05:15 ngày 24-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNhcmFjYXMgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTGliZXJ0YWQ8L3A+

   05:15 ngày 24-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5ldyBZb3JrIENpdHkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVG9yb250bzwvcD4=

   06:00 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkF0bGFudGEgVW5pdGVkICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRGFsbGFzPC9wPg==

   06:00 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkthbnNhcyBDaXR5ICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgT3JsYW5kbyBDaXR5PC9wPg==

   06:30 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNvbHVtYnVzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWlubmVzb3RhPC9wPg==

   06:30 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNpbmNpbm5hdGkgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGhpbGFkZWxwaGlhPC9wPg==

   06:30 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNoaWNhZ28gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSG91c3RvbiBEeW5hbW88L3A+

   06:30 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkludGVyIE1pYW1pICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTmV3IFlvcms8L3A+

   07:00 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk5hc2h2aWxsZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgREMgVW5pdGVkPC9wPg==

   07:30 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFtZXJpY2EgZGUgQ2FsaSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVW5pdiBDYXRvbGljYTwvcD4=

   07:30 ngày 24-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkludGVybmFjaW9uYWwtUlMgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR3JlbWlvPC9wPg==

   07:30 ngày 24-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsaWFuemEgTGltYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmFjaW5nIENsdWI8L3A+

   07:30 ngày 24-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNvbG9yYWRvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FuIEpvc2U8L3A+

   08:00 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9zIEFuZ2VsZXM8L3A+

   08:30 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBvcnRsYW5kICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2VhdHRsZTwvcD4=

   09:00 ngày 24-09

   USA. MLS.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxvcyBBbmdlbGVzIEZDICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVmFuY291dmVyPC9wPg==

   09:30 ngày 24-09

   USA. MLS.

Thông tin trước trận đấu:

Tất cả những trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League sẽ có trên Link Sopcast của Soikeo365.

Cục diện bảng 1 – League B trước lượt trận cuối gần như đã ngã ngũ. Theo đó, tấm vé thông hành lên thi đấu tại League A đã thuộc về Ukraine, đội bóng giành cả thảy 9 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, CH Séc và Slovakia đều mới có 3 điểm. Thế nên, cuộc chiến vào rạng sáng mai sẽ quyết định cái tên phải xuống thi đấu tại League C mùa tới.

Dù cùng có 3 điểm, nhưng nhờ có chỉ số phụ tốt hơn, CH Séc xếp trên Slovakia trên BXH. Chính vì vậy, thay vì nhiệm vụ phải thắng như đối thủ, thầy trò Jaroslav Šilhavý chỉ cần không thua là đạt mục tiêu. Đó là lý do mà kèo chấp dành cho đội bóng xứ pha lê vào rạng sáng mai chỉ dừng lại ở 0:1/4. Cần biết rằng, 3 lần gần đây tiếp đón đội bóng hàng xóm, CH Séc đều chấp từ 0:1/2 trở lên.

Cộng Hòa Séc được đánh giá cao hơn

Với việc áp kèo 0:1/4, rõ ràng nhà cái không đánh giá cao khả năng vượt kèo của thầy trò Jaroslav Šilhavý. Thực tế, ngay cả khi muốn thắng, CH Séc chưa chắc đánh bại được Slovakia. Sau một thời gian sa sút, Slovakia bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Bằng chứng là họ vừa có màn vùi dập Ukraine 4-1. Trước đó, đội bóng dưới quyền HLV Pavel Hapal cũng cầm hòa Thụy Điển 1-1 trên sân đối phương.

Nên nhớ, xét về chất lượng đội hình, Slovakia ăn đứt CH Séc. Nếu như CH Séc chỉ có một vài cái tên đáng chú ý như Tomáš Vaclík (Sevilla), Matěj Vydra (Burnley) hay Patrik Schick (Roma) thì Slovakia sở hữu không ít gương mặt đã đạt đến tầm ngôi sao như Marek Hamšík (Napoli), Martin Škrtel (Fenebahce), Milan Škriniar (Inter Milan).

Chưa kể, Tomáš Hubočan (Marseille), Ondrej Duda, Peter Pekarík (cùng Hertha Berlin), Stanislav Lobotka (Celta Vigo) đều đang thi đấu nổi bật tại CLB chủ quản. Chỉ cần những cái tên nói trên thi đấu đúng phong độ, Slovakia hoàn toàn có thể khiến CH Séc phải ôm hận chứ đừng nói tới việc giật về 1 điểm./

Link Sopcast, Acestream CH Séc vs Slovakia, 02h45 ngày 20/11/2018
Rate this post
Tags: , ,