Link Sopcast, Acestream Atletico Madrid vs Monaco, 00h55 ngày 29/11/2018

live88

Link Sopcast, Acestream Atletico Madrid vs Monaco, 00h55 ngày 29/11/2018

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu giữa Atletico Madrid vs Monaco trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 Champions League với chất lượng tốt nhất.

  • PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkppYW5nc3UgU3VuaW5nICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgR3Vhbmd6aG91PC9wPg==

   17:00 ngày 24-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkthaXNhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXN0YW5hPC9wPg==

   19:00 ngày 24-09

   Kazakhstan. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkd1YW5nemhvdSBSJkYgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hhbmdoYWkgU2hlbmh1YTwvcD4=

   19:00 ngày 24-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRhbGlhbiBQcm8gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2hlbnpoZW4gMTk5NDwvcD4=

   19:00 ngày 24-09

   China. Super League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldhbmcgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxhc2hrZXJ0PC9wPg==

   19:30 ngày 24-09

   Armenia. Premier League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFyYXJhdC1Bcm1lbmlhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VsamU8L3A+

   21:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIE5hc3NyICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgQWluPC9wPg==

   22:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNlcGFoYW4gIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgU2FkZDwvcD4=

   22:00 ngày 24-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkt1UFMgS3VvcGlvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU3VkdXZhPC9wPg==

   22:30 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhKSyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVFBTPC9wPg==

   22:30 ngày 24-09

   Finland. Veikkausliiga.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1PTCBGZWhlcnZhciAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmVpbXM8L3A+

   23:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlZpa3RvcmlhIFBsemVuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU29uZGVyanlza0U8L3A+

   23:00 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvc3RvdiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTWFjY2FiaSBIYWlmYTwvcD4=

   23:30 ngày 24-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk11cmEgMDUgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUFNWIEVpbmRob3ZlbjwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNoYXJsZXJvaSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGFydGl6YW48L3A+

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1hbG1vZSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9rb21vdGl2YTwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJvc2VuYm9yZyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWxhbnlhc3BvcjwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJlc2lrdGFzICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmlvIEF2ZTwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkNTS0EgU29maWEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQjM2IFRvcnNoYXZuPC9wPg==

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZLIFJpZ2EgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2VsdGljPC9wPg==

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRqdXJnYXJkZW5zICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQ2x1ajwvcD4=

   00:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0ZWF1YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2xvdmFuIExpYmVyZWM8L3A+

   00:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkhhcG9lbCBCZSdlciBTaGV2YSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTW90aGVyd2VsbDwvcD4=

   00:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+U2tlbmRpamEgIDwvaT4=

   PGk+ICBUb3R0ZW5oYW08L2k+

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdyYW5hZGEgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgTG9rb21vdGl2aSBUYjwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlN0YW5kYXJkICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVm9qdm9kaW5hPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkdhbGF0YXNhcmF5ICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgSGFqZHVrIFNwbGl0PC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktvYmVuaGF2biAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGlhc3QgR2xpd2ljZTwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFQT0VMICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgWnJpbmpza2k8L3A+

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNoZXJpZmYgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHVuZGFsazwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhcmFqZXZvICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQnVkdWNub3N0PC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPktsYWtzdmlrICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHluYW1vIFRiPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkFsIER1aGFpbCAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgVGFhd29uPC9wPg==

   01:00 ngày 25-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBlcnNlcG9saXMgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWwgU2hhcmphaDwvcD4=

   01:00 ngày 25-09

   AFC Champions League.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJyaXN0b2wgQ2l0eSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQXN0b24gVmlsbGE8L3A+

   01:00 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldvbGZzYnVyZyAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRGVzbmE8L3A+

   01:15 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNhbmt0IEdhbGxlbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQUVLPC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxBU0sgTGlueiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgREFDPC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPk1pbGFuICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9kbyAvIEdsaW10PC9wPg==

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkJhc2VsICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQW5vcnRob3NpczwvcD4=

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkxlZ2lhICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRHJpdGE8L3A+

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkZsb3JpYW5hICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgRmxvcmE8L3A+

   01:30 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlJpamVrYSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgS29sb3MgS292YWxpdmthPC9wPg==

   01:45 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+TGluY29sbiBDaXR5ICA8L2k+

   PGk+ICBMaXZlcnBvb2w8L2k+

   01:45 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PGk+TWFuY2hlc3RlciBDaXR5ICA8L2k+

   PGk+ICBCb3VybmVtb3V0aDwvaT4=

   01:45 ngày 25-09

   England. League Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPldpbGxlbSBJSSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUmFuZ2VyczwvcD4=

   02:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlNwb3J0aW5nICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQWJlcmRlZW48L3A+

   02:00 ngày 25-09

   Europa League Qualifying.

   PGk+QmF5ZXJuIE11bmljaCAgPC9pPg==

   PGk+ICBTZXZpbGxhPC9pPg==

   02:00 ngày 25-09

   UEFA Super Cup.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkpvcmdlIFdpbHN0ZXJtYW5uICA8L3A+

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgUGVuYXJvbDwvcD4=

   05:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkluZGVwZW5kaWVudGUgTSAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgQm9jYSBKdW5pb3JzPC9wPg==

   07:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPlBhY2h1Y2EgIDwvcD4=

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgVG9sdWNhPC9wPg==

   09:00 ngày 25-09

   Mexico. Liga MX.

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPkRlbGZpbiAgPC9wPg==

   PHAgc3R5bGU9J2NvbG9yOiM4MDgwODAnPiAgU2FudG9zPC9wPg==

   09:00 ngày 25-09

   Copa Libertadores.

Thông tin trước trận đấu:

Link Sopcast của trận cầu này sẽ được chúng tôi cập nhật 20 phút trước khi trận đấu diễn ra

Sự suy yếu của Monaco ở mùa giải này khiến cục diện bảng A Champions League trở nên dễ dàng cho Dortmund và Atletico Madrid. Chẳng bởi thế mà sau 4 lượt trận, cả 2 đều đã bỏ túi 9 điểm, hơn 5 điểm so với Brugge. Nếu đánh bại Monaco ở màn tái ngộ đêm nay, thầy trò Diego Simeone sẽ chính thức đoạt vé dự vòng 1/8. Thậm chí, 1 điểm cũng đủ cho Rojiblancos nếu Brugge không có điểm trước Dortmund ở lượt trận này.

Trái ngược với đó, Monaco đã chính thức bị loại do chỉ có 1 điểm sau 4 trận. Chuyến viếng thăm Madrid đêm nay chỉ mang tính thủ tục đối với đội bóng công quốc. Vì vậy, trên sàn giao dịch, nhà cái đánh giá rất cao Atletico với tỷ lệ 0:2.

Một trận đấu có ý nghĩa thủ tục

Trên lý thuyết, Atletico vẫn cần thắng 2 trận còn lại để tranh ngôi đầu bảng với Dortmund. Tuy nhiên, do kém Dortmund về thành tích đối đầu nên ngay cả khi thắng 2 trận còn lại, đội bóng TBN cũng không thể tự quyết định ngôi đầu bảng. Đây là 1 trong những lý do khiến Rojiblancos bị nghi ngờ. Thực tế, so với thời điểm mở kèo, điểm ăn của đội chủ nhà đã có những diễn biến theo chiều hướng bất lợi (tăng điểm ăn từ 0.90 lên 0.99).

Xét phong độ, Atletico dĩ nhiên vượt trội so với Monaco. Tuy nhiên, ở mùa giải này, đội bóng áo đỏ-trắng lại chưa thể hiện được sự bùng nổ trong tấn công. Từ đầu mùa tới nay, họ chỉ có duy nhất 1 chiến thắng với cách biệt hơn 2 bàn (tiếp Huesca). Hồi cuối tháng 8, khi tiếp đón Vallecano và được xếp ở cửa trên với tỷ lệ 0:2, Rojiblancos đã gây thất vọng lớn khi chỉ thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Bên kia chiến tuyến, Monaco lại vừa có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Thierry Henry (giành chiến thắng 1-0 trên sân Caen). So với giai đoạn trước đó, đội bóng công quốc đã cải thiện rõ rệt khả năng phòng ngự. Động lực của Monaco đêm nay là không lớn nhưng chắc chắn HLV Henry không muốn sự hưng phấn vừa có được bị đánh tụt trên đất Madrid.

Nếu tiếp tục gặt hái kết quả tốt ở trận đấu đêm nay, Monaco hoàn toàn có thể kì vọng sự hồi sinh trong thời gian tới. Tỷ lệ chấp bóng là 0:2 nhưng tỷ lệ tổng bàn thắng chỉ dừng lại ở ngưỡng 2 3/4. Nhà cái không đánh giá cao kịch bản tưng bừng của màn so tài này nên cửa dưới rõ ràng mang tới hy vọng đầu tư lớn hơn./

Link Sopcast, Acestream Atletico Madrid vs Monaco, 00h55 ngày 29/11/2018
Rate this post